Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. prosince 2017
Ohlášky
Petr Borský
16.12.2017 17:33:25
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. prosince 2017 do 24. prosince 2017
       
Neděle       17. prosinec 2017 Daniel                3. neděle adventní / sv. Lazar
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za manžele Sedláčkovy a rodiče z obojí 
                  strany    
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou,
                  rodinu Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu
   
Pondělí 18. prosinec 2017 Miloslav sv. Rufus a Zosim
               
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice příležitost ke svátosti smíření
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 19. prosinec 2017 Ester bl. Urban, papež
 
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 20. prosinec 2017 Dagmar sv. Dominik Siloský
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
P. T. Kvasnička 13:30 hod. Dašice pohřební mše sv. obětována za zemřelého pana Františka
                                    Petrušku z Hedčan
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. Dašice pohřební mše sv. obětována za zemřelého pana Františka
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť příležitost ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Čtvrtek 21. prosinec 2017 Natálie sv. Petr Kanisius, kněz a učitel církve
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
 
 
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice příležitost ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
     
Pátek 22. prosinec 2017 Šimon sv. Serval
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
 
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence nezadána), 
  přinesení BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
   
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a sdílení
   
Sobota  23. prosinec 2017 Vlasta sv. Jan Kentský, kněz
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. Sezemice adventní mše sv.   
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       24. prosinec 2017 Adam a Eva        4. neděle adventní / Vigilie Narození Páně
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu a Františka Šolínovy, Josefa
                 Havránka, Miloslavu a Františka Hlásných
   
Sezemice od 14 do 17 hod. otevření kostela Nejsvětější Trojice
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť večerní mše sv. z vigilie Slavnosti Narození Páně obětována
                 (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 22:00 hod. Dašice večerní mše sv. z vigilie Slavnosti Narození Páně obětována
                 za Boží milost pro společenství kolem sestry Kateřiny
                 Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce
   
P. T. Kvasnička 24:00 hod. Sezemice půlnoční mše sv. obětována ke cti, chvále a slávě Boží
   
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“