Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. prosince 2017
Ohlášky
Petr Borský
24.12.2017 08:51:35
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. prosince 2017 do 31. prosince 2017
     
Neděle       24. prosinec 2017 Adam a Eva        4. neděle adventní / Vigilie Narození Páně
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
Sezemice od 14 do 17 hod. otevření kostela Nejsvětější Trojice
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť večerní mše sv. z vigilie Slavnosti Narození Páně obětována
                 za Zdenu a Františka Šolínovy, Josefa Havránka,
                 Miloslavu a Františka Hlásných
   
P. T. Kvasnička 22:00 hod. Dašice večerní mše sv. z vigilie Slavnosti Narození Páně obětována
                 za Boží milost pro společenství kolem sestry Kateřiny
                 Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce
   
P. T. Kvasnička 24:00 hod. Sezemice půlnoční mše sv. obětována ke cti, chvále a slávě Boží
   
Pondělí 25. prosinec 2017 Slavnost Narození Páně 1. svátek vánoční
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemřelé farníky svěřených
                  farností
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Zímu, rodiče a rod Mandysů
   
  17:00 hod. Sezemice vánoční zpívání dětského pěveckého sboru ROLNIČKA
   
Úterý 26. prosinec 2017 Štěpán   Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 2. svátek vánoční
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za nemocné a trpící
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bisovou, manžela a celý rod
   
Středa 27. prosinec 2017 Žaneta Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
   
 
       
Čtvrtek 28. prosinec 2017 Bohumila Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků
   
 
       
Pátek 29. prosinec 2017 Judita sv. Tomáš Becket, biskup a mučedník
     
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a sdílení
     
Sobota  30. prosinec 2017 David sv. Evžen
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       31. prosinec 2017 Silvestr   Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / sv. Silvestr I.
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 2018
   
P. T. Kvasnička  23:50 hod. Sezemice tichá adorace - do 00:10 hod.
   
Oznámení:
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“