Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. prosince 2017
Ohlášky
Petr Borský
30.12.2017 17:16:44
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. prosince 2017 do 7. ledna 2018
     
Neděle       31. prosinec 2017    Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / sv. Silvestr I.
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce 
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 2018
   
P. T. Kvasnička  23:50 hod. Sezemice tichá adorace - do 00:10 hod.
   
Pondělí 1. leden 2018 Nový rok Slavnost Matky Boží, Panny Marie
   
S v ě t o v ý   d e n   m o d l i t e b   z a   m í r 
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
kostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích otevřen od 14 do 17 hod.
   
Úterý 2. leden 2018 Karina Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, 
  biskupů a učitelů církve
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 3. leden 2018 Radmila Nejsvětější jméno Ježíš, sv. Jenovéfa
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Čtvrtek 4. leden 2018 Diana sv. Anděla z Folinga
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Pátek 5. leden 2018 Dalimil sv. Telesfor
     
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice příležitost ke svátosti smíření
sestra Kateřina 17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. z vigilie slavnosti Zjevení Páně obětována 
           za všechny Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
 
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a setkání se Služebníky 
            Ježíšova velekněžského Srdce
     
Sobota  6. leden 2018 Tři králové Slavnost Zjevení Páně
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. ze slavnosti Zjevení Páně obětována
          za všechny svěřené farnosti
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       7. leden 2018 Vilma              Svátek Křtu Páně / sv. Rajmund z Peňafortu
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemřelé farníky svěřených 
                  farností
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (intence dle zadání)
   
Oznámení:
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“