Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. ledna 2018
Ohlášky
Petr Borský
06.01.2018 21:44:58
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. ledna 2018 do 14. ledna 2018
       
Neděle       7. leden 2018 Vilma              Svátek Křtu Páně / sv. Rajmund z Peňafortu
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemřelé farníky svěřených 
                  farností
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (intence dle zadání)
   
Pondělí 8. ledna 2018 Čestmír sv. Severin
               
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 9. ledna 2018 Vladan sv. Julián
 
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:30 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře
   
Středa 10. ledna 2018 Břetislav sv. Agathon
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
 
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Čtvrtek 11. ledna 2018 Bohdana ct. Marie Elekta
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
 
 
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
     
Pátek 12. ledna 2018 Pravoslav sv. Probus
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
 
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence nezadána), 
   
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a sdílení - na faře
   
Sobota  13. leden 2018 Edita Sobotní památka Panny Marie / sv. Hilarius z Poitiers
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele 
                 našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba 
                 k Panně Marii
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       14. leden 2018 Radovan        2. neděle v mezidobí / sv. Sáva Srbský
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Rosálii Zerzánovou, manžela Jana
                  a syny Václava a Stanislava
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Štěrovských a Kamenických
       
Oznámení:
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“