Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. ledna 2018
Ohlášky
Petr Borský
13.01.2018 14:45:14
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. ledna 2018 do 21. ledna 2018
       
Neděle       14. leden 2018 Radovan        2. neděle v mezidobí / sv. Sáva Srbský
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Rosálii Zerzánovou, manžela Jana
                  a syny Václava a Stanislava
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Štěrovských a Kamenických
   
Pondělí 15. ledna 2018 Alice sv. Pavel Poustevník
               
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 16. ledna 2018 Ctirad sv. Marcel I.
 
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:30 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře
   
Středa 17. ledna 2018 Drahoslav Památka sv. Antonína, opata
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
 
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
P. T. Kvasnička 18:45 hod Býšť katechismus na faře  
   
Čtvrtek 18. ledna 2018 Vladislav Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
   
Od 18. do 25. ledna  2018 - týden modliteb za jednotu křesťanů
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. o Panně Marii, Matce jednoty křesťanů obětována 
                  za jednotu křesťanů
     
Pátek 19. ledna 2018 Doubravka sv. Márius a Marta a jejich synové
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence nezadána), 
   
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota  20. leden 2018 Ilona, Sebastián sv. Fabián, papež a mučedník, a Šebestián, mučedník
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       21. leden 2018 Běla   3. neděle v mezidobí / sv. Anežka Římská, panna a mučednice
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Oldřicha Kršku, manželku Františku
                  a syna Miloslava
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
       
Oznámení:
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“