Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. ledna 2018
Ohlášky
Petr Borský
28.01.2018 09:08:59
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. ledna 2018 do 4. února 2018
       
Neděle       28. leden 2018 Otýlie       4. neděle v mezidobí / sv. Tomáš Akvinský, kněz 
                                                                       a učitel církve
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována ke cti, chvále a slávě Boží
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za živé i zemřelé z rodin Vohralíkovy, 
                 Jirsovy a Borských
   
Pondělí 29. ledna 2018 Zdislava sv. Sulpicius
               
P. T. Kvasnička 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
Úterý 30. ledna 2018 Robin sv. Martina
 
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:30 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře
   
Středa 31. ledna 2018 Marika Památka sv. Jana Boska, kněze
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
 
 
P. T. Kvasnička 16:30 hod. Býšť tichá adorace, příležitost ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 17:45 hod. Býšť katechismus - na faře
   
Čtvrtek 1. února 2018 Hynek sv. Pionyus
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
 
 
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice tichá adorace, příležitost ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
     
Pátek 2. února 2018 Nela Svátek Uvedení Páně do chrámu / Hromnice
   
Den osob zasvěcených Bohu
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
 
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice příležitost ke svátosti smíření
p. M. Šťastná 17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova 
                 Velekněžského Srdce, žehnání svíček a průvod
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a setkání se Služebníky
                 Ježíšova Velekněžského Srdce - na faře
   
Sobota  3. února 2018 Blažej sv. Blažej, biskup a mučedník, sv. Ansgar, biskup
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti,
                  udělování svatoblažejského požehnání
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       4. únor 2018 Jarmila       5. neděle v mezidobí / sv. Ondřej Corsini 
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny živé a zemřelé farníky
                 svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv.   
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“