Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb velikonočního oktávu od 1. dubna 2018
Ohlášky
Petr Borský
01.04.2018 08:52:22

Neděle 1. 4. 2018 – slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

15:00 Bělečko mše sv.

 

2. 4. pondělí v oktávu velikonočním

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv

13:30–15:30 služba ve věznici

 

3. 4. úterý v oktávu velikonočním; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

 

4. 4. středa v oktávu velikonočním; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Býšť mše sv.

 

5. 4. čtvrtek v oktávu velikonočním 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Dašice mše sv.

 

6. 4. pátek v oktávu velikonočním 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se služebníky Ježíšova Velekněžského srdce

18:00 Sezemice mše sv. za zemřelou Elišku Borovcovou, její rodiče a prarodiče, poté setkání na faře a modlitba sv. růžence

 

7. 4. sobota v oktávu velikonočním

8:00 Sezemice mše sv. na smír za hříchy proti ustavičnému panenství Panny Marie

13.30 – 15.30 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv.

 

8. 4. 2018 – 2. Neděle velikonoční – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

 

17:00 Sezemice koncert Barocco sempre giovane

.

 

Poděkování za úklid kostela a fary

 

Přílohy:
ohlAnastasis2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“