Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. října 2018
Ohlášky
Petr Borský
28.10.2018 08:08:44

28. 10. 2018 30. neděle v mezidobí (sv. Šimona a Judy)

8:00 Dašice mše sv. za + Elišku Kňavovou

9:30 Sezemice mše sv. za Karla Sedlaříka, syna, rodiče a všechny příbuzné; též za jeho bratra Josefa. Ať jim Bůh žehná, ať odpočívají v pokoji.

11:00 Býšť mše sv.

 

29. 10. pondělí; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

 

30. 10. úterý; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

 

31. 10. středa: sv. Wolfgang 7:00 – 11:00 služba ve věznici

15:45 Býšť náboženství

16:30 Býšť adorace a příležitost ke svátosti smíření

17:00 Býšť mše sv.

 

1. 11. čtvrtek, slavnost Všech svatých

7:00 – 11:00 služba ve věznici

14:00 – 16:00 služba svátosti smíření v Pardubicích

16:30 Dašice modlitba na hřbitově

17:00 Dašice mše sv.

18:30 Sezemice mše sv.

 

2. 11. pátek Vzpomínka ne všechny věrné zemřelé; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Býšť mše sv., poté modlitba na hřbitově

18:30 Sezemice kaple na hřbitově mše sv.; poté modlitba na hřbitově

 

3. 11. Sobota

8:00 mše sv. Sezemice za mariánské ctitele, litanie, zásvětná modlitba

13:30 – 15:30 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv.

 

4. 11. 2018 31. neděle v mezidobí (sv. Karel Boromejský)

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za Stanislava Bačinu, manželku Annu a ten celý rod

11:00 Býšť mše sv.

14:00 Bělečko mše sv.

 

 

Minulé neděle sbírka na misie: Kunětice 400,- Sezemice 3205,- Dašice 1080,- Býšť 9492,- všem dárcům upřímné Pán bůh zaplať.

.

 

 

Přílohy:
ohsv.30mez2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“