Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. ledna 2019
Ohlášky
Petr Borský
26.01.2019 10:48:51

27. 1. 2019 3. neděle v mezidobí (sv. Anděla Merici)

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

 

 

28. 1. pondělí sv. Tomáš Akvinský, kněz, učitel církve; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

.

 

29. 1. úterý sv. Sulpicius; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice náboženství

 

30. 1. středa sv. Martina; 12::00 – 16:00 služba ve věznici

16:20 Býšť adorace a příležitost ke svátosti smíření

17:00 Býšť mše sv.

 

31. 1. čtvrtek; sv. Jan Bosco, kněz; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:20 Dašice adorace a příležitost ke svátosti smíření

17:00 Dašice mše sv.

 

1. 2. pátek; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, poté na faře modlitba svatého růžence a setkání

 

2. 2. Sobota: Svátek Uvedení Páně do chrámu

8:00 Sezemice mše sv. žehnání svící

18:00 Kunětice mše sv.

 

3. 2. 2019 4. neděle v mezidobí (sv. Blažej, sv. Ansgar)

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. + Svatoblažejské požehnání

11:00 Býšť mše sv. za Dagmar, Blaženu a Zdeňka Seidlovy z Býště a ten celý rod

15:00 Bělečko mše sv.

 

Přílohy:
oh3mez19.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“