Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. dubna 2019
Ohlášky
Petr Borský
14.04.2019 08:52:22

14. 4. 2019 Květná pašijová neděle: žehnání ratolestí a průvod

sbírka pastorační aktivity v diecézi

7:30 Dašice křížová cesta

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za Karla Čelouda

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Keroušovu, Jiroutovu a Havránkovu

 

15. 4. pondělí svatého týdne 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv.

 

16. 4. úterý svatého týdne

14:00 – 16:00 sv. smíření Pardubice

14:30 Býšť pohřební mše sv. za zemřelou paní Ludmilu Zimovou

17:00 Sezemice příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv.

 

17. 4. středa svatého týdne; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

16:30 Býšť adorace a příležitost ke svátosti smíření

17:00 Býšť mše sv.

19:00 Němčice mše sv.

 

18. 4. Zelený čtvrtek

17.00 Býšť večerní mše na památku Večeře Páně

18:30 Sezemice večerní mše na památku Večeře Páně, poté adorace v Gethsemanské zahradě

 

19. 4. Velký pátek: den přísného postu

16:00 Býšť křížová cesta

16:30 Býšť památka umučení Páně

18:00 Sezemice památka umučení Páně

20:00 Sezemice: křížová cesta městem

 

20. 4. Bílá sobota – dies aliturgicus

9:00 Sezemice adorace u Božího hrobu do 16 h

18:00 Býšť velikonoční vigilie

20.30 Sezemice velikonoční vigilie, poté αγαπη

 

21. 4. 2019 slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za syna Karla, který by se dožil 58 a jeho tatínka, ať jim Bůh žehná, ať odpočívají v pokoji

11:00 Býšť mše sv.

 

Poděkování za úklid kostela fary.

Příprava lektorů velikonoční vigilie v Sezemicích v neděli 14. 4. v 15 h na faře.

 

Přílohy:
ohKvětná19.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“