Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. dubna 2019
Ohlášky
Petr Borský
21.04.2019 07:51:27

21. 4. 2019 slavnost Zmrtvýchvstání Páně

žehnání pokrmů

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za syna Karla, který by se dožil 58 a jeho tatínka, ať jim Bůh žehná, ať odpočívají v pokoji

11:00 Býšť mše sv.

 

22. 4. pondělí velikonoční

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

 

23. 4. úterý velikonoční (sv. Vojtěch) 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice náboženství

 

24. 4. středa velikonoční (sv. Jiří); 7:00 – 11:00 služba ve věznici

13:00 Staré Hradiště: bohoslužba slova

15:45 Býšť náboženství

17:00 Býšť mše sv.

.

 

25. 4. Čtvrtek velikonoční (sv. Marek) 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17.00 Kostěnice mše sv.

 

26. 4. Pátek velikonoční 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace

20:00 Sezemice mše sv., poté na faře modlitba sv. růžence a setkání

 

27. 4. Sobota velikonoční

 

28. 4. 2019 2. neděle velikonoční

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

 

Minulé neděle sbírka na pastorační aktivity v diecézi: Kunětice 300,-; Sezemice 1043,-; Dašice 420,-; Býšť 1820,-. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 

 

Přílohy:
ohAnastasis19.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“