Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. dubna 2019
Ohlášky
Petr Borský
28.04.2019 08:47:29

28. 4. 2019 2. neděle velikonoční: Božího milosrdenství

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Benišovu a Štěpánkovu

 

29. 4. pondělí svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

12:00 – 16:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

.

 

30. 4. úterý 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Býšť mše sv.

 

1. 5. středa sv. Josefa dělníka

18:00 kaple sv. Josefa Sezemice mše sv. a pobožnost k Panně Marii,

.

 

2. 5. čtvrtek 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:20 Dašice adorace

17:00 Dašice mše sv.

 

3. 5. pátek 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce

18:00 Sezemice mše sv. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, poté na faře modlitba sv. růžence a setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce

 

4. 5. sobota

8:00 Sezemice mše sv. za mariánské ctitele našich farností, litanie, zásvětná modlitba

13:00 – 16:00 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv.

18:00 Sezemice Keep smiling gospel

 

5. 5. 2019 3. neděle velikonoční

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za Josefa Ježka, sestru a rodiče

15:00 Bělečko mše sv.

 

Přílohy:
ohII.vel19.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“