Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. května 2019
Ohlášky
Petr Borský
11.05.2019 13:06:26

12. 5. 2019 4. neděle velikonoční sbírka kněžský seminář a formace bohoslovců

8:00 Dašice mše sv. za Jarmilu Nejedlou

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za  Marii Hrádkovou a rodinu Markovu

 

13. 5. pondělí

7:00 – 11:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

.

 

14. 5. úterý svátek sv. Matěje apoštola; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice náboženství

Sezemice setkání Noc kostelů

 

15. 5. středa 7:00 – 11:00 služba ve věznici

15:45 Býšť náboženství

17:00 Býšť mše sv., pobožnost k P. Marii

 

16. 5. čtvrtek

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

vikariátní setkání kněží Broumov

 

17. 5. pátek 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace

18:00 Sezemice mše sv., poté na faře modlitba sv. růžence

20:00 Sezemice setkání Net for God a setkání

 

18. 5. sobota

13:00 - 16:30 bohoslužby ve věznici

18:00 Kunětice mše sv.

 

19. 5. 2019 5. neděle velikonoční

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za Václavu Svědirohovou, Marii Metelkovou a rodiče Svědirohovy, Metelkovy a Kolínovy,

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Šťástkovu a Mandysovu

 

Přílohy:
ohIV.vel19.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“