Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. června 2019
Ohlášky
Petr Borský
01.06.2019 21:42:09

2. 6. 2019 7. neděle velikonoční

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. k úctě Ducha svatého

11:00 Býšť mše sv.

15:00 Bělečko mše sv.

 

3. 6. pondělí sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci

12:00 – 16:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice, mše sv.

 

4. 6. úterý 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice náboženství

 

5. 6. středa sv. Bonifác, biskup a mučedník; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

16:30 Býšť adorace a příležitost ke sv. smíření

17:00 Býšť mše sv. Za Josefa Brouška, Marii Brouškovou, Jiřího Klinderu a Miladu Klinderovou.

 

6. 6. čtvrtek sv. Norbert; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

14:00 – 16:00 Pardubice: příležitost ke svátosti smíření

16:20 Dašice adorace a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Dašice mše sv.

 

7. 6. pátek 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. obětovaná za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, poté na faře modlitba sv. růžence a setkání

 

8. 6. sobota sv. Justin

8:00 Sezemice mše sv. za Mariánské ctitele našich farnost, litanie loretánské a zásvětná modlitba 13:00– 16:00 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv. vigilie slavnosti

 

9. 6. 2019 neděle Slavnost Seslání Ducha svatého

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

 

Přílohy:
ohVII.vel19.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“