Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. června 2012
Ohlášky
Petr Borský
09.06.2012 22:03:57
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. června 2012 do 17. června 2012
         
Neděle 10. června 2012 10. neděle v mezidobí / sv. Maxim
                   
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za uzdravení manžela
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za prvopříjímající děti
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za rodinu Kotfaldovu a Horákovu
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Vys. Mýto mše sv.  obětována za: (intence podle zadání)
   
Pondělí                 16. dubna 2012 11. června 2012  Bruno Památka sv. Barnabáše, apoštola
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství   
   
Úterý                     17. dubna 2012 12. června 2012  Antonie sv. Jan z Fakunda
   
Středa 13. června 2012  Antonín Památka Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 14. června 2012  Roland sv. Anastáz
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 15. června 2012  Vít Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova / sv. Vít
     
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce  
   
Sobota 16. června 2012  Zbyněk Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie / sv. Benon
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv.  obětována za mariánské ctitele
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
     
Neděle 17. června 2012 11. neděle v mezidobí / sv. Řehoř Barbarigo
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu a Kindlovu
                                
Oznámení: Nauka k biřmování je vždy v sobotu v 19:30 hod. na faře v Sezemicích.
                   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“