Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. června 2012
Ohlášky
Petr Borský
16.06.2012 22:35:19
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. června 2012 do 24.června 2012
         
Neděle 17. června 2012 11. neděle v mezidobí / sv. Řehoř Barbarigo
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za zemřelou panní Annu Hloupou ke stému 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu a Kindlovu
Pondělí                 16. dubna 2012 16. dubna 2012   Irena   svatá Bernadeta Soubirousová
  výročí od narození  
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu a Kindlovu
   
Pondělí                 16. dubna 2012 18. června 2012  Milan sv. Marina
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
 
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství   
   
Úterý                     17. dubna 2012 19. června 2012  Leoš sv. Jan Nepomuk Neumann, biskup a sv. Romuald, opat
   
Středa 20. června 2012  Květa sv. Silverius
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 21. června 2012  Alois Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 22. června 2012  Pavla sv. Paulín Nolánský, biskup, sv. Jan Fisher a sv. Tomáš More, mučedníci
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře  
   
Sobota 23. června 2012  Zdeňka sv. Josef Cafasso
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: (intence neobsazena)
     
Neděle       24. června 2012 24. června 2012 Slavnost narození sv. Jana Křtitele
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za zemřelou maminku a bratra
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za Jana Kynose a všechny Jany z toho rodu
   
   
                   
Oznámení: Nauka k biřmování je vždy v sobotu v 19:30 hod. na faře v Sezemicích.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
                   
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“