Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. června 2012
Ohlášky
Petr Borský
24.06.2012 09:12:46
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. června 2012 do 01. července 2012
         
Neděle 24. června 2012 Slavnost narození sv. Jana Křtitele
                   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za Jana Hanzla, manželku a syna
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za zemřelou maminku a bratra
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za Jana Kynose a všechny Jany z toho rodu
   
Pondělí                 16. dubna 2012 25. června 2012  Ivan sv. Vilém a ct. Ivan
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství   
  14:00 hod. Sezemice mše sv.  obětována za farníky svěřených farností
   
Úterý                     17. dubna 2012 26. června 2012  Adriana sv. Jan a Pavel
   
Středa 27. června 2012  Ladislav sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učitel církve
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Holice pohřební rozloučení  
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 14:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 28. června 2012  Lubomír Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice vigilie ze slavnosti sv. Petra a Pavla
   
Pátek 29. června 2012 Petr a Pavel Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
     
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce  
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 30. června 2012  Šárka sv. prvomučedníci římští
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice mládežnická mše sv. obětována za mladé Pardub. vikariátu
P. Vrbiak 17:40 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: (intence neobsazena)
     
Neděle 01. července 2012 13. neděle v mezidobí / sv. Theobald
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý rod
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Horáčků a Spitzerů  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
   
P. Vrbiak 14:20 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
                                  
Oznámení: Nauka k biřmování je v sobotu v 19:30 hod. na faře v Sezemicích.
                    P. Milan Vrbiak bude v době od pondělí 02. července 2012 do soboty 21. července 2012 
   čerpat řádnou dovolenou.              
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“