Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. července 2012
Ohlášky
Petr Borský
22.07.2012 09:37:55
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. července 2012 do 29.července 2012
         
Neděle 22. července 2012 16. neděle v mezidobí / Památka sv. Marie Magdalény
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Ročkovu, Volfovu a Kavkovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za pana Košku z Kladiny
 
   
 
           
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pondělí                 16. dubna 2012 23. července 2012 Libor Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
Úterý                     17. dubna 2012 24. července 2012 Kristýna sv. Kristina a sv. Šarbel Makhlufa, kněz
   
Středa 25. července 2012 Jakub Svátek Jakuba Staršího, apoštola / sv. Kryštof
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 26. července 2012 Anna Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 27. července 2012 Věroslav sv. Gorazd a druhové
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 28. července 2012 Viktor sv. Nazarius a Celsus
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: (intence neobsazena)
     
Neděle       24. června 2012 29. července 2012 17. neděle v mezidobí / Památka sv. Marty
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za pana Košku z Kladiny
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za Annu Bekovou, bratra, syna Václava a vnuka
  Petra  
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
                   
Oznámení: Nauka k biřmování je vždy v sobotu v 19:30 hod. na faře v Sezemicích.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“