Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. července 2012
Ohlášky
Petr Borský
28.07.2012 22:44:37
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. července 2012 do 05.srpna 2012
         
Neděle       24. června 2012 29. července 2012 17. neděle v mezidobí / Památka sv. Marty
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za Annu Klučárovou, manžela a obojí rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za pana Košku z Kladiny
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za Annu Bekovou, bratra, syna Václava a vnuka
  Petra  
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
Pondělí                 16. dubna 2012 30. července 2012 Bořivoj sv. Petr Chryzolog, biskup a učitel církve
   
  07:30 hod. Sezemice mše sv. zrušena  
   
Úterý                     17. dubna 2012 31. července 2012 Ignác Památka Ignáce z Loyoly, kněze
   
Středa 01. srpna 2012 Oskar Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
   
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 02. srpna 2012   sv. Eusebius z Vercelli, biskup a sv. Petr Julián Eymard, kněz
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 03. srpna 2012 Miluše sv. Lydie
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce  
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 04. srpna 2012 Dominik Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
                   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele (Litanie+zásvětná modlitba)
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: (intence neobsazena)
     
Neděle 05. srpna 2012 18. neděle v mezidobí / Posvěcení římské baziliky Panny Marie
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Ladislava Martínka a celý ten rod
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Vys. Mýto mše sv. obětována za: (intence podle zadání)
 
   
Oznámení: Nauka k biřmování je vždy v sobotu v 19:30 hod. na faře v Sezemicích.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“