Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. srpna 2012
Ohlášky
Petr Borský
04.08.2012 21:42:21
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 05. srpna 2012 do 12. srpna 2012
     
Neděle 05. srpna 2012 18. neděle v mezidobí / Posvěcení římské baziliky Panny Marie
                   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Martu a Josefa Wimrovy
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Ladislava Martínka a celý ten rod
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Vys. Mýto mše sv. obětována za: (intence podle zadání)
   
Pondělí                 16. dubna 2012 06. srpna 2012 Oldřiška Svátek Proměnění Páně
   
  18:00 hod. Sezemice mše sv.  obětována za farníky svěřených farností
   
Úterý                     17. dubna 2012 07. srpna 2012 Lada sv. Sixtus II., papež a druhů, mučedníků a sv. Kajetán, kněz
   
Středa 08. srpna 2012 Soběslav Památka sv. Dominika, kněze
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Emila Reinberka
   
P. Vrbiak Býšť mše sv. zrušena
   
Čtvrtek 09. srpna 2012 Roman Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 
    panny a mučednice, patronky Evropy
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za farníky svěřených farností
   
Pátek 10. srpna 2012 Vavřinec Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
     
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv.  obětována za farníky svěřených farností
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 11. srpna 2012 Zuzana Památka sv. Kláry, panny
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: (intence neobsazena)
     
Neděle 12. srpna 2012 19. neděle v mezidobí / sv. Jan František de Chantal a sv. Euplus
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Emila Reinberka
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla
  a celý rod, spojená se křtem Vladimíra Neškudly
 
Oznámení: Nauka k biřmování je vždy v sobotu v 19:30 hod. na faře v Sezemicích.    
                   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“