Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. září 2012
Ohlášky
Petr Borský
08.09.2012 20:38:41
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 09. září 2012 do 16. září 2012
                   
Neděle       24. června 2012 09. září 2012 Daniela                  23. neděle v mezidobí / sv. Petr Klaver
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována 
  za rodinu Hokovu a Čermákovu  
  po skončení mše sv. procesí ke kapli zasvěcené Panně Marii 
  v Kostěnicích  
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brousilovu
   
P. Vrbiak 14:20 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
                                
Pondělí                 16. dubna 2012 10. září 2012 Irma bl. Karel Spinola, kněz a mučedník
   
  07:30 hod. Sezemice mše sv.  zrušena  
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice      
P. Vrbiak 18:00 hod. Kostěnice slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kaple   
 
Úterý                     17. dubna 2012 11. září 2012 Denisa sv. Emil
   
Středa 12. září 2012 Marie Jméno Panny Marie, sv. Quido
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marie našich farností
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 13. září 2012 Lubor Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice      
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 14. září 2012 Radka Svátek Povýšení svatého kříže
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za duše v očistci
  18:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře v Sezemicích  
   
Sobota 15. září 2012 Jolana Památka Panny Marie Bolestné
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele (litanie a zásvětná modlitba)
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za:(intence neobsazena)
     
Neděle       24. června 2012 16. září 2012 Ludmila                 24. neděle v mezidobí / Památka sv. Ludmily
   
Sbírka "Na církevní školství"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za Lidmilu Drašnarovou a manžela
                   
Oznámení: Slavnostní mše svatá s udílením svátosti biřmování se uskuteční v neděli 30. září 2012
v kostele sv. Martina v Holicích.
Příprava na přijetí svátosti biřmování pokračuje vždy v sobotu v 19.30 hod. na faře v Sezemicích.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“