Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. září 2012
Ohlášky
Petr Borský
22.09.2012 22:25:44
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. září 2012 do 30. září 2012
         
Neděle       24. června 2012 23. září 2012 Berta          25. neděle v mezidobí / sv. Pius z Pietrelciny
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za Marii Kořínkovou, rod Kořínků a Filipů
   
 
   
           
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě Josefa
                  a celý rod
               
Pondělí                 16. dubna 2012 24. září 2012 Jaromír sv. Gerard
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na ůmysl sloužícího
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice      
   
Úterý                     17. dubna 2012 25. září 2012 Zlata sv. Kleofáš
       
Středa 26. září 2012 Elvíra sv. Kosma a Damián, mučedníci
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. přeložena na čtvrtek  
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 27. září 2012 Jonáš Památka sv. Vincence z Paula, kněze
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Kunětice pohřeb  
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice      
  Dašice mše sv. přeložena na pátek do Mětic v 15hod.  
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. ze slavnosti sv. Václava obětována na úmysl sloužícího 
   
   
Pátek 28. září 2012 Václav          Slavnost sv. Václava, mučedníka,  
                     hlavního patrona českého národa    
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice slavnostní mše sv. obětována za český národ
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Mnětice poutní mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
Sobota 29. září 2012 Michal Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována  za ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 30. září 2012 Jeroným               26. neděle v mezidobí / sv. Jeroným
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována na ůmysl sloužícího
   
P. Sokol 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na intenci podle rozpisu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, vnuka Václava
  pravnuka Petra a snachu Annu  
                   
Oznámení: Slavnostní mše svatá s udílením svátosti biřmování se uskuteční v neděli 30. září 2012
od 9:30 hod. v kostele sv. Martina v Holicích.
Sbírka "Na církevní školství": Kunětice 1 700 Kč, Sezemice 2 614 Kč, Býšť 3 122 Kč, Dašice 2 260 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“