Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. října 2012
Ohlášky
Petr Borský
06.10.2012 22:22:22
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 07. října 2012 do 14. října 2012
                   
Neděle       24. června 2012 07. října 2012 Justýna      27. neděle v mezidobí / Památka Panny Marie Růžencové
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Křiklavu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za duchovní probuzení rodiny ORAVKINOVÉ
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
 
P. Vrbiak 14:20 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za  duchovní otce farnosti Cabaj
                                
Pondělí                 16. dubna 2012 08. října 2012 Věra sv. Simeon
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za komunitu Královny Pokoje
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice      
 
Úterý                     17. dubna 2012 09. října 2012 Štefan, Sára  sv. Dyonýsius, biskup a druhové, mučedníci, sv. Jan Leonardi, kněz      
   
P. Vrbiak 19:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za společenství
   
Středa 10. října 2012 Marina sv. Paulin
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu vr.
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 11. října 2012 Andrej sv. German
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice      
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice Pohřební mše sv. obětována za p. Rambouska
   
Pátek 12. října 2012 Marcel sv. Radim, biskup
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za uzdravení a obrácení rodiny Haliové
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 13. října 2012 Renáta sv. Eduard
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za:(intence neobsazena)
     
Neděle       24. června 2012 14. října 2012 Agáta                 28. neděle v mezidobí / sv. Kalist I.
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za farníky svřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za ty, kteří to nejvíce potřebují
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
   
 
Oznámení:
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“