Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. října 2012
Ohlášky
Petr Borský
13.10.2012 22:23:34
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. října 2012 do 23. září 2012
     
Neděle       24. června 2012 14. října 2012 Agáta                 28. neděle v mezidobí / sv. Kalist I.
                   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za Ondřeje Džačovského, manželku a rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
 
Pondělí                 16. dubna 2012 15. října 2012 Tereza sv. Terezie od Ježíše, panna a učitelka církve
   
  Sezemice mše sv. pro nepřítomnost kněze nebude sloužená
   
  výuka náboženství - ZŠ Sezemice se překládá  
   
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti  
   
Úterý                     17. dubna 2012 16. října 2012 Havel sv. Hedvika, sv. Markéta Marie Alacoque
   
Středa 17. října 2012 Hedvika Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za duchovní probuzení rodiny Oravkinové
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 18. října 2012 Lukáš Svátek sv. Lukáše, evangelisty
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Sezemice Pohřební mše sv. obětována za zemřelého p. Josefa Bílka
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za  duchovní otce farnosti Cabaj
   
Pátek 19. října 2012 Michaela sv. Izák Jogues a druhové, sv. Pavel od kříže
     
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za duše v očistci
  19:30 hod. Sezemice setkání příznivců společenství "NET FOR GOT"  
   
Sobota 20. října 2012 Vendelín sv. Irena
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: (intence neobsazena)
     
Neděle       24. června 2012 21. října 2012 Brigita          29. neděle v mezidobí / sv. Hilarion
Sbírka určena na MISIE
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemř. Václava a Annu Rambouskovy
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. o výročí posvěcení kostela obětována za farníky
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Ladislava Štěrovského a manželku
 
Oznámení: Náboženství v ponděli 15. října v Sezemicích odpadá. Pouť kněží postopách sv.Cyrila a Metoděje.
V pátek 19.10. v 19:30 je setkání příznivců společenství "NET FOR GOT". V neděli 21.10. je sbírka na misie.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“