Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. října 2012
Ohlášky
Petr Borský
20.10.2012 22:00:24
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. října 2012 do 28. října 2012
     
Neděle       24. června 2012 21. října 2012 Brigita                 29. neděle v mezidobí / sv. Hilarion
                   
   
Sbírka "Na misie"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za Václava a Annu Rambouskovy
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela  
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za Ladislava Štěrovského a manželku
   
Pondělí                 16. dubna 2012 22. října 2012 Sabina sv. Marie Salome
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice po-posvícenecká mše sv. se uskuteční v kapli u hřbitova
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice      
   
Úterý                     17. dubna 2012 23. října 2012 Teodor sv. Jan Kapistránský, kněz
   
Středa 24. října 2012 Nina sv. Antonín Maria Klaret, biskup
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 25. října 2012 Beáta sv. Kryšpín
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 26. října 2012 Erik sv. Rustik
     
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 27. října 2012 Šarlota, Zoe                                     sv. Frumencius
   
P. Sokol 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: (intence neobsazena)
     
Neděle       24. června 2012 28. října 2012    30. neděle v mezidobí / Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 
P. Sokol 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Sokol 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za (intence neobsazená)
   
P. Sokol 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vondroušovu, Goppoldovu, Meislovu
                  a Kindlovu
       
Oznámení: Ve čtvrtek 25. října 2012 nebude na ZŠ v Dašicích náboženství, protože jsou podz. prázdniny.
P.Vrbiak bude od 27. 10. do 30. 10. 2012 na dovolené. Zastupuje ho P. Antonín Sokol- ob.604 834 176  
                    V neděli 28. října 2012 v ranních hodinách se změní letní čas na čas středoevropský.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“