Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. října 2012
Ohlášky
Petr Borský
25.10.2012 13:42:21
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. října 2012 do 04. listopadu 2012
         
Neděle       24. června 2012 28. října 2012    30. neděle v mezidobí / Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
   
P. Sokol 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
P. Sokol 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Sokol 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vondroušovu, Goppoldovu, Meislovu
                  a Kindlovu
   
Pondělí                 16. dubna 2012 29. října 2012 Silvie                sv. Narcis
   
  Sezemice mše sv. zrušena    
   
  Sezemice výuka náboženství - zrušena  
   
Úterý                     17. dubna 2012 30. října 2012 Tadeáš                   Výročí posvěcení katedrály Sv. Ducha
   
Středa 31. října 2012 Štěpánka sv. Wolfgang, biskup
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření    
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. ze "slavnosti Všech svatých" 
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 01. listopadu 2012 Felix                Slavnost Všech svatých
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice    
P. Vrbiak 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 02. listopadu 2012 Památka zesnulých      Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé
P. Vrbiak 18:20 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření - v kostele do 17:30 hod.
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé v kostele Nejsv. Trojice
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 03. listopadu 2012 Hubert       Sobotní památka Panny Marie / sv. Martin de Porres, řeholník
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele (litanie a zásvětná modlitba)
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za farníky svěřených farností
     
Neděle       24. června 2012 04. listopadu 2012 Karel   31. neděle v mezidobí / Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé v rodině Matúšů a Jelínkové
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována na úmysl sloužícího
                   
Oznámení: Sbírka "Na misie": Kunětice 5 630 Kč, Sezemice 5 982 Kč, Dašice 5 200 Kč, Býšť 12 037 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  
                    Pozor na změny začátků mší svatých!  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“