Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. listopadu 2012
Ohlášky
Petr Borský
03.11.2012 22:44:00
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 04. listopadu 2012 do 11. listopadu 2012
                   
Neděle       24. června 2012 04. listopadu 2012 Karel   31. neděle v mezidobí / Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemř. Juliana, Janinu a Terezu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé v rodině Matúšů a Jelínkové
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod
 
P. Vrbiak 14:20 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za  
                                
Pondělí                 16. dubna 2012 05. listopadu 2012 Miriam sv. Zachariáš a Alžběta
   
  Sezemice mše sv. zrušena z důvodu konání pohřební mše sv. v Kuněticích
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Vrbiak 14:00 hod. Kunětice pohřební mše sv. za zemřelého pana Jiřího Novotného  
 
Úterý                     17. dubna 2012 06. listopadu 2012 Liběna sv. Leonard
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
Středa 07. listopadu 2012 Saskie sv. Wilibrord
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 08. listopadu 2012 Bohumír sv. Gottfried
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice      
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
Pátek 09. listopadu 2012 Bohdan Svátek Posvěcení lateránské baziliky
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 10. listopadu 2012 Evžen Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za:(intence neobsazena)
     
Neděle       24. června 2012 11. listopadu 2012 Martin   32. neděle v mezidobí / Památka sv. Martina Tourského, biskupa
   
Sbírka "Na plošné pojištění"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za farníky svřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za Marii, Františka, Marka a Víta Kaloudovy
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
   
 
Oznámení:
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“