Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. listopadu 2012
Ohlášky
Petr Borský
10.11.2012 22:06:31
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. listopadu 2012 do 18. listopadu 2012
     
Neděle       24. června 2012 11. listopadu 2012 Martin   32. neděle v mezidobí / Památka sv. Martina Tourského, biskupa
                   
   
Sbírka "Na plošné pojištění"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za Marii Šmahovou, manžela Františka a celý 
  ten rod  
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za Marii, Františka, Marka a Víta Kaloudovy
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
   
Pondělí                 16. dubna 2012 12. listopadu 2012 Benedikt Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice      
   
Úterý                     17. dubna 2012 13. listopadu 2012 Tibor Památka sv. Anežky České, panny
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Středa 14. listopadu 2012 Sáva sv. Mikuláš Tavelič
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 15. listopadu 2012 Leopold sv. Albert Veliký, biskup a učitel církve
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno      
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice      
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 16. listopadu2012 Otmar sv Marketa Skotská, sv. Gertruda, panna
     
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře  
   
Sobota 17. listopadu 2012 Mahulena                                    sv. Alžběta Uherská, řeholnice
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: (intence neobsazena)
     
Neděle       24. června 2012 18. listopadu 2012    33. neděle v mezidobí / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.   obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za zemřelého Stanislava Bačinu, manželku Annu, 
  syna Stanislava a dceru Marii z Lukovny  
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.    obětována za rodiče Shánělovy z Rokytna a celý ten rod
       
Oznámení:
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253  
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“