Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. listopadu 2012
Ohlášky
Petr Borský
17.11.2012 22:31:08
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. listopadu 2012 do 25. listopadu 2012
         
Neděle       24. června 2012 18. listopadu 2012    33. neděle v mezidobí / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.   obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za zemřelého Stanislava Bačinu, manželku Annu, 
  syna Stanislava a dceru Marii z Lukovny  
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za zemřelého Stanislava Bačinu, manželku Annu, 
  syna Stanislava a dceru Marii z Lukovny  
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za zemřelého Stanislava Bačinu, manželku Annu, 
  syna Stanislava a dceru Marii z Lukovny  
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.    obětována za rodiče Shánělovy z Rokytna a celý ten rod
               
Pondělí                 16. dubna 2012 19. listopadu 2012 Alžběta sv. Mechtilda z Helfty
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na ůmysl sloužícího
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice      
   
Úterý                     17. dubna 2012 20. listopadu 2012 Nikola sv. Felix z Valois
   
Středa 21. listopadu 2012 Albert Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 22. listopadu 2012 Cecílie sv. Cecílie, panna a mučednice
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno    
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice    
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. ze slavnosti sv.  Klementa
   
Pátek 23. listopadu 2012 Klement           Slavnost sv. Klementa, papeže a mučedníka
          hlavního patrona diecéze
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Srch rozloučení na hřbitově se zemř. Paní Žákovou Zuzanou
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 24. listopadu 2012 Emílie Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 25. listopadu 2012 Kateřina      Slavnost Ježíše Krista Krále / sv. Kateřina Alexandrijská
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Krpatovou, manžela, dva syny a zetě
  Josefa  
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Švíkovu a Bambuchovů
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra 
  katechetu  
                   
Oznámení: Sbírka "Na plošné pojištění": Kunětice 420 Kč, Sezemice 1 933 Kč, Býšť 2 479 Kč, 
                    Dašice 1 505 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“