Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. prosince 2012
Ohlášky
Petr Borský
01.12.2012 22:54:10
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 02. prosince 2012 do 09. prosince 2012
                   
Neděle       24. června 2012 02. prosince 2012 Blanka   1. neděle adventní / sv. Bibiána
 
Sbírka "Na charitu"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Horákovu a Roterovou
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Kašparovu a Chválovu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara, manželku a syna
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                                  
Pondělí                 16. dubna 2012 03. prosince 2012 Svatoslav Památka sv. Františka Xaverského, kněze
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice        
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
Úterý                     17. dubna 2012 04. prosince 2012 Barbora sv. Jan Damašský, kněz a učitel církve, a sv. Barbora
 
Středa 05. prosince 2012 Jitka sv. Sába
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 06. prosince 2012 Mikuláš sv. Mikuláš, biskup
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
   
  17:00 hod. Sezemice předvánoční vystoupení dětí dětského stacionáře SLUNEČNICE, 
      pěveckého souboru ROLNIČKA a hostů      
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 07. prosince 2012 Ambrož, Benjamín     Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Marii Borovcovou
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře  
   
Sobota 08. prosince 2012 Květoslava Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Dašice mše sv. spojena se křtem Veroniky Rotbauerové
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
     
Neděle       24. června 2012 09. prosince 2012 Vratislav        2. neděle adventní / sv. Valerie 2. neděle adventní / sv. Valerie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Františka Pultara, manželku a rodiče
  z obojí strany  
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rodinu
                  Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu
 
Oznámení:
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“