Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. ledna 2013
Ohlášky
Petr Borský
19.01.2013 21:43:19
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. ledna 2013 do 27. ledna 2013
                   
Neděle       24. června 2012 20. ledna 2013 Ilona, Sebastián        2. neděle v mezidobí / sv. Fabián a Šebestián
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za  ( intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Imricha Kleina
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                                
Pondělí                 16. dubna 2012 21. ledna 2013 Běla Památka sv. Anežky Římské - panna a mučednice
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
   
Úterý                     17. dubna 2012 22. ledna 2013 Slavomír sv. Vincenc - jáhen a mučedník
   
Středa 23. ledna 2013 Zdeněk  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 24. ledna 2013 Milena Památka sv. Františka Saleského
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
Pátek 25. ledna 2013 Miloš Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny členy a příznivce "ORLA"
  19:30 hod. FARA Výroční setkání členů a příznivců křesťanského sportovního sdružení "OREL"
   
Sobota 26. ledna 2013 Zora              Památka  sv. Timoteje (Bohuslav) a Tita, biskupů
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 27. ledna 2013 Ingrid        3. neděle v mezidobí / sv. Anděla Mericiová
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za  ( intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Marii Kořínkovou
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení:
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“