Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. ledna 2013
Ohlášky
Petr Borský
27.01.2013 16:31:13
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. ledna 2013 do 03. února 2013
     
Neděle       24. června 2012 27. ledna 2013 Ingrid        3. neděle v mezidobí / sv. Anděla Mericiová
                   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Marii Kořínkovou
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
Pondělí                 16. dubna 2012 28. ledna 2013 Otýlie Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
   
Úterý                     17. dubna 2012 29. ledna 2013 Zdislava sv. Sulcipius
   
Středa 30. ledna 2013 Robin sv. Martina
 
P. Vrbiak 17:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 31. ledna 2013 Marika Památka sv. Jana Boska, kněze
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 01. února 2013 Hynek sv. Pionius
     
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 02. února 2013 Nela Svátek Uvedení Páně do chrámu / Hromnice
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele (litanie a zásvětná modlitba)
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 03. února 2013 Blažej        4. neděle v mezidobí / sv. Blažej a sv. Ansgar                    
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou paní Boženu Medulánovou
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
       
Oznámení: Při mši svaté dne 02. února 2013 požehná kněz svíce. Nezapomeňte si přinést svíce
                    k požehnání.
                    Při nedělní mši svaté dne 03. února 2013 udělí kněz svatoblažejské požehnání.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253  
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“