Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. února 2013
Ohlášky
Petr Borský
02.02.2013 16:06:57
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 03. února 2013 do 10. února 2013
         
Neděle       24. června 2012 03. února 2013 Blažej        4. neděle v mezidobí / sv. Blažej a sv. Ansgar                    
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou paní Boženu Medulánovou
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Marii Kořínkovou
   
 
   
 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za (podle rozpisu intencí)
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
               
Pondělí                 16. dubna 2012 04. února 2013 Jarmila sv. Ondřej Corsini
   
  Sezemice mše sv. zrušena
   
Úterý                     17. dubna 2012 05. února 2013 Dobromila Památka sv. Agáty, panny a mučednice
   
Středa 06. února 2013 Vanda Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
   
  Býšť mše sv. zrušena
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 07. února 2013 Veronika sv. Richard
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Sezemice vikariátní mše sv. obětována za kněze vikariátu
   
  Dašice mše sv. zrušena
   
Pátek 08. února 2013 Milada sv. Jeroným Emiliani, sv. Josefina Bakhita, panna a ct. Mlada
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 09. února 2013 Apolena sv. Apollonie
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 10. února 2013 Mojmír        5. neděle v mezidobí / Památka sv. Scholastiky, panny        
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
                   
Oznámení: Z důvodu jarních prázdnin nebude nasledující týden na základních školách výuka náboženství.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“