Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. března 2013
Ohlášky
Petr Borský
02.03.2013 22:46:29
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 03. března 2013 do 10. března 2013
       
Neděle       24. června 2012 03. března 2013 Kamil                   3. neděle postní / sv. Kunhuta
                   
  Světový den modliteb  
   
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Němečka
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za (intence podle rozpisu)
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí 04. března 2013 Stela sv. Kazimír
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Úterý                 16. dubna 2012 05. března 2013 Kazimír sv. Teofil
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 06. března 2013 Miroslav bl. Friedrich
   
  Býšť mše sv. zrušena
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 07. března 2013 Tomáš sv. Perpetua a Felicita, mučednice
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice křížová cesta  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 08. března 2013 Gabriela sv. Jan z Boha
       
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice křížová cesta  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Romana Ryšavého a jeho rodiče
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 09. března 2013 Františka sv. Františka Římská, řeholnice
   
P. Vrbiak 15:20 hod. Kunětice křížová cesta  
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 10. března 2013 Viktorie                   4. neděle postní / sv. Jan Ogilvie
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence podle rozpisu)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence podle rozpisu)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za (intence podle rozpisu)
   
Oznámení: Při nedělní mši dne 24. února 2013 proběhla sbírka "Svatopetrský haléř". V Kuněticích
bylo vybráno 2 490,- Kč, v Sezemicích 1 526,- Kč, v Býšti 6 737,- Kč a v Dašicích 1 133,- Kč.
                   Všem dárcům Pán Bůh srdečně zaplať.  
Při nedělní mši dne 10. března 2013 proběhne v našich farnostech ochutnávka misijního koláče.
                   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“