Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. března 2013
Ohlášky
Petr Borský
20.03.2013 22:18:45
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. března 2013 do 31. března 2013
Neděle       24. června 2012 24. března 2013 Gabriel       Květná neděle - PAŠIOVÁ / sv. Kateřina Švédská
Sbírka "Na plošné pojištění"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Šmahu, manželku Marii a Josefa Jelínka
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za pátra Josefa Uhlíře a jeho rodiče, Josefa Sedlaří-
  ka, manželku a syna Josefa, za Josefa Košňara a manželku a za Josefa
  Svobodu  
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                              
Pondělí Svatého týdne 25. března 2013                                           sv. Dismas                                                                sv. Dismas
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence č. 9)
 
Úterý                 16. dubna 2012 Svatého týdne 26. března 2013                                                               sv. Kastulus
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice pohřební mše svatá za zemř. Květoslavu Berákovou
 
Středa Svatého týdne 27. března 2013                                                                 sv. Rupert
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření + křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence č. 10)
       
Zelený čtvrtek     28. března 2013                                                                                    sv. Rogát                                                                   sv. Rogát
   
B. Vokál 09:30 hod. Hr. Králové MISSA CHRISMATIS - svěcení posvátných olejů
   
P.  Sokol 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření + křížová cesta
P. Sokol 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence č. 11)  
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření + křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence č. 12)
po skončení mše sv.  Sezemice možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě - do 19:30 hod.
   
Velký pátek     29. března 2013                                                                   bl. Ludolf
   
J. Smetana 15:00 hod. Sezemice křížová cesta
F. Vlasák 15:00 hod. Dašice křížová cesta
P. Vrbiak 16:20 hod. Býšť křížová cesta
K. Kylar 17:00 hod. Býšť Velkopáteční obřady  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice Velkopáteční obřady  
po  skončení obřadů Sezemice možnost tichého rozjímání u Božího hrobu - do 20:00 hod.
   
Bílá sobota     30. března 2013                                                           sv. Jan Klimak
   
od 15:00 hod. Sezemice možnost tichého rozjímání u Božího hrobu - do 16:00 hod.
P. Sokol 18:00 hod. Býšť Velikonoční vigilie - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  
P. Vrbiak 20:00 hod. Sezemice Velikonoční vigilie - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  
     
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně     31. března 2013                                                                 bl. Balbína
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence dle rozpisu)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého kněze Ladislava Michaličku
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a rodiče z oboji strany
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Oznámení: Po obřadech Velikonoční vigílie v Sezemicích jsou věřící srdečně zvání na "AGAPE" na faru.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“