Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. dubna 2013
Ohlášky
Petr Borský
13.04.2013 22:42:49
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. dubna 2013 do 21. dubna 2013
     
Neděle       24. června 2012 14. dubna 2013 Vincenc                   3. neděle velikonoční / sv. Lambert
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za manžele Navrátilovy a uzdravení nemocné osoby
   
 
   
 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu, Keroušovu a Jiroutovu
               
Pondělí 15. dubna 2013 Anastázie sv. Anastázie
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence č.15)
   
Úterý                 16. dubna 2012 16. dubna 2013 Irena sv. Bernadeta Soubirousová
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 17. dubna 2013 Rudolf sv. Inocens
   
  Býšť mše sv. až v pátek  
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 18. dubna 2013 Valérie sv. Krescens
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 19. dubna 2013 Rostislav sv. Ema a sv. Lev IX.
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť Pohřební mše sv. obětována za zemřelou Marii Šolínovou
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře  
   
Sobota 20. dubna 2013 Marcela sv. Hugo
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Sezemice obřad zlaté svatby manželů Pultarových  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 21. dubna 2013 Alexandra                   4. neděle velikonoční / sv. Anselm
   
Sbírka "NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Patera Ladislava Michaličku
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Čelouda a rodiče
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu a Jedličkovu
   
Oznámení: Příští neděli je sbírka určena na kněžský seminář.      
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“