Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. května 2013
Ohlášky
Petr Borský
25.05.2013 22:07:17
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. května 2013 do 02. června 2013
     
Neděle       24. června 2012 26. května 2013 Filip                  Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Filip Neri
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice Patrocinium kostela, mše sv. obětována za farníky
   
 
   
 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Bisovy
               
Pondělí 27. května 2013 Valdemar sv. Augustin z Canterbury, biskup
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
   
Úterý                 16. dubna 2012 28. května 2013 Vilém sv.Emil
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 29. května 2013 Maxmilián, Maxim sv. Maximin
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 30. května 2013 Ferdinand Slavnost Těla a Krve Páně / sv. Zdislava 
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. a následně eucharistický průvod kolem kostela
  ke čtyřem oltářům
   
Pátek 31. května 2013 Kamila Svátek Navštívení Panny Marie
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 01. června 2013 Laura Památka sv. Justina, mučedníka
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele našich farnostíˇ+Májová p.
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 02. června 2013 Jarmil                   9. neděle v mezidobí / sv. Marcelin a Petr
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Janáčkovou a manžela
                   
Oznámení: Sbírka "Na potřeby diecéze": Kunětice 655,- Kč; Sezemice 2 659,- Kč; Býšť 2 873,- Kč;Dašice 913.-
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“