Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. června 2013
Ohlášky
Petr Borský
01.06.2013 21:34:59
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 02. května 2013 do 09. června 2013
     
Neděle       24. června 2012 02. června 2013 Jarmil                   9. neděle v mezidobí / sv. Marcelin a Petr
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za smíření obětí a vinníků
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Janáčkovou a manžela
   
od 17:00 hod. - do 18:00 hod. eucharistická adorace k Roku Víry - kostel Nejsvětější Trojice
  v Sezemicích (na výzvu papeže Františka)  
   
Pondělí 03. června 2013 Tamara Památka sv. Karla Lwangy a jeho druhů, mučedníků
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Ajchler 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Úterý                 16. dubna 2012 04. června 2013 Dalibor sv. František Caracciolo
               
P. Vrbiak 13:00 hod. Sezemice mše sv. společenství kněží z hnutí FOCOLARE
 
Středa 05. června 2013 Dobroslav Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 06. června 2013 Norbert sv. Norbert, biskup
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 07. června 2013 Iveta, Slavoj   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova / sv. Robert
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena) + litanie k Božs. Srdci Ježíšovu
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 08. června 2013 Medard Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie / sv. Medard
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 09. června 2013 Stanislava      10. neděle v mezidobí / sv. Efrém Syrský
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za  (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Spitzerovu a Horáčkovu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                   
Oznámení: 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“