Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. června 2013
Ohlášky
Petr Borský
15.06.2013 22:17:29
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. 6. do 23. 6. 2013
       
Neděle       24. června 2012 16. června 2013 Zbyněk              11. neděle v mezidobí / sv. Benon
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za  Marii Novákovou a celý rod
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé i zemřelé rodů Burdů a Matysů
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu a Horákovu
                              
Pondělí 17. června 2013 Adolf sv. Řehoř Barbarigo
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
 
Úterý                 16. dubna 2012 18. června 2013 Milan sv. Marina
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 19. června 2013 Leoš sv. Jan Nepomuk Neumann, biskup a sv. Romuald, opat
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 20. června 2013 Květa sv. Silverius
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 21. června 2013 Alois sv. Alois Gonzaga, řeholník
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 22. června 2013 Pavla sv. Paulín Nolánský, biskup sv. Jan Fisher, biskup, sv. Tomáš More, mučedník
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice slavná mše sv. s nedělní platností,      obětována za obec Kunětice      
     
Neděle       24. června 2012 23. června 2013 Zdeňka              12. neděle v mezidobí / sv. Josef Cafasso
   
Sbírka "Na charitu"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Alžbětu Aligerovou a její sestru Marii
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Svatákovu a Krpatovu
   
Oznámení: Sbírku na varhany přijímá také kněz s řádnou evidencí přispívatelů.
      Příští neděli probíhá ve všech farnostech sbírka na Charitu.
Administrátor:                Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“