Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. června 2013
Ohlášky
Petr Borský
22.06.2013 20:20:20
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. června 2013 do 30. června 2013
       
Neděle       24. června 2012 23. června 2013 Zdeňka              12. neděle v mezidobí / sv. Josef Cafasso
 
Sbírka "Na charitu"
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemř. Josefa Wimra a manželku Martu
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Alžbětu Aligerovou a její sestru Marii
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Svatákovu a Krpatovu
                                
Pondělí 24. června 2013 Jan Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Úterý                 16. dubna 2012 25. června 2013 Ivan sv. Vilém a ct. Ivan
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 26. června 2013 Adriana sv. Jan a Pavel
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 27. června 2013 Ladislav sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učitel církve
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 28. června 2013 Lubomír Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 29. června 2013 Petr a Pavel             Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 30. června 2013 Šárka             13. neděle v mezidobí / sv. prvomučedníci římští
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ladislava Tučka, manželku Ludmilu a rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu a Kindlovu
   
Oznámení: Kdo by měl jakékoliv povědomí o nemovitostech v minulosti patřících církvi, ať to sdělí knězi té farnosti.
Administrátor:       Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“