Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. července 2013 do 21. července 2013
Ohlášky
Petr Borský
06.07.2013 22:51:21
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 07. července 2013 do 21. července 2013
     
Neděle       24. června 2012 07. července 2013 Bohuslava               14. neděle v mezidobí / sv. Wilibald
   
P. Sokol 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a rodiče
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka a Ludmilu Novotných a celý rod
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Pondělí 08. července 2013 Nora sv. Kilián
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 09. července 2013 Drahoslava sv. Veronika Giulianiová, sv. Augustin Žao Rong, kněz a druhové, mučedníci
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 10. července 2013 Amálie, Libuše                                   sv. Amálie
   
  18:00 hod. Býšť beze mše svaté (možnost Loretanských litanií v kostele)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 11. července 2013 Olga Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
 
   
  18:00 hod. Dašice beze mše svaté (možnost společné modlitby růžence v kostele)
   
Pátek 12. července 2013 Bořek sv. Jan Qualbert
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice beze mše sv. (možnost litanií k Božskému Srdci Ježíšovu - v kostele)
  Sezemice pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře    
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 13. července 2013 Markéta sv. Jindřich
   
P. Sokol 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
       
Neděle 14. července 2012 Karolína     15. neděle v mezidobí / bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis
   
P. Sokol 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za pana profesora Zdeňka Knauteho
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kosinovu a Schejbalovu
   
       
                   
Pondělí 15. července 2013 Jindřich Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
   
  07:30 hod. Sezemice beze mše sv.   
   
Úterý                 16. dubna 2012 16. července 2013 Luboš Panny Marie Karmelské
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 17. července 2013 Martina bl. Česlav, sv. Hyacint, kněží 
   
  18:00 hod. Býšť beze mše svaté (možnost Loretanských litanií v kostele)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 18. července 2013 Drahomíra sv. Emilián
 
  18:00 hod. Dašice beze mše svaté (možnost společné modlitby růžence v kostele)
   
Pátek 19. července 2013 Čeněk sv. Makrina
 
  18:00 hod. Sezemice beze mše sv. (možnost litanií k Božskému Srdci Ježíšovu - v kostele)
  Sezemice pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře    
   
Sobota 20. července 2013 Ilja sv. Eliáš a sv. Apolinář, biskup a mučedník
Sobota 14. července 2012 Karolína bl. Hroznata, mučedník a sv. Kamil de Lellis, kněz
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
       
Neděle 21. července 2013 Vítězslav               16. neděle v mezidobí / sv. Vavřinec z Brindisi
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Václava a Annu Rambouskovy
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Sokol 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Vohralíkovou a manžela
                   
Oznámení: Duchovní správce farností má v červenci dovolenou.V případě nutnosti volejte: mob. 731 604 253
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“