Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. července 2013
Ohlášky
Petr Borský
21.07.2013 09:01:55
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. července 2013 do 28. července 2013
       
Neděle 21. července 2013 Vítězslav               16. neděle v mezidobí / sv. Vavřinec z Brindisi
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Václava a Annu Rambouskovy
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Vohralíkovou a manžela
                              
Pondělí 22. července 2013 Magdaléna Památka sv. Marie Magdalény
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
 
Úterý                 16. dubna 2012 23. července 2013 Libor Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
   
   beze mše svaté
   
Středa 24. července 2013 Kristýna sv. Kristýna a sv. Šarbel Makhlufa, kněz
   
  18:00 hod. Býšť mše sv.  zrušena  
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 25. července 2013 Jakub Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola / sv. Kryštof
   
  18:00 hod. Dašice mše sv.  zrušena  
   
Pátek 26. července 2013 Anna Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
   
  17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  18:00 hod. Sezemice Táborák NET FOR GOD - společný podvečer spojený s opékáním
   
Sobota 27. července 2013 Věroslav Památka sv. Gorazda a druhů
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 28. července 2013 Viktor              17. neděle v mezidobí / sv. Nazarius a Celsus
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Ročkovu, Volfovu a Kavkovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Annu a Františka Svědirohovy a jejich rodiče
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bekovou, syna Václava, vnuka Petra
                  a celý rod
   
Oznámení: Duchovní správce farností má v červenci dovolenou.V případě nutnosti volejte: mob. 731 604 253
Administrátor:                     Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“