Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. července 2013
Ohlášky
Petr Borský
27.07.2013 20:52:41
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. července 2013 do 4. srpna 2013
       
Neděle       24. června 2012 28. července 2013 Viktor              17. neděle v mezidobí / sv. Nazarius a Celsus
                   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Ročkovu, Volfovu a Kavkovu
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Annu a Františka Svědirohovy a jejich rodiče
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bekovou, syna Václava, vnuka Petra
                  a celý rod
 
Pondělí 29. července 2013 Marta Památka sv. Marty
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Úterý                 16. dubna 2012 30. července 2013 Bořivoj sv. Petr Chryzolog, biskup a učitel církve
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 31. července 2013 Ignác Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
   
P. Sokol 17:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Sokol 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 01. srpna 2013 Oskar Památka sv. sv. Alfonse z Liguori,biskupa a učitele církve
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 02. srpna 2013 Gustav sv. Eusebius z Vercelli, biskup a sv. Petr Julián Eymard, kněz
       
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Sobota 03. srpna 2013 Miluše sv. Lydie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele našich farností,
  litanie k Panně Marii a zásvětná modlitba
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována:( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 04. srpna 2013 Dominik, Dominika 18. neděle v mezidobí / Památka sv. Jana Marie Vianneye 
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Ladislava Martínka a celý rod
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za zemř. Josefa Havránka, rodiče a prarodiče
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Oznámení: Dovolená P. Vrbiakovi končí 31. července 2013
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“