Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. srpna 2013
Ohlášky
Petr Borský
18.08.2013 09:26:27
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. srpna 2013 do 25. srpna 2013
       
Neděle       24. června 2012 18. srpna 2013 Helena       20. neděle v mezidobí / sv. Helena 
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice poutní mše sv. obětována za paní Marii Knauteovou
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Bartošovu a Drašnerovu
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Prachovice poutní mše sv. obětována za farníky
                              
Pondělí 19. srpna 2013 Ludvík sv. Jan Eudes, kněz
     
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. bude sloužena v kapličce na hřbitově  
 
Úterý                 16. dubna 2012 20. srpna 2013 Bernard Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 21. srpna 2013 Johana Památka sv. Pia X., papeže
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 22. srpna 2013 Bohuslav Památka Panny Marie Královny
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
Pátek 23. srpna 2013 Sandra sv. Růžena z Limy
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 24. srpna 2013 Bartoloměj Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice patrocinium kostela, mše sv. obětována za farníky svěřených farn.
     
Neděle       24. června 2012 25. srpna 2013 Radim   21. neděle v mezidobí / sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové, sv. Josef Kalasanský
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Josefa Borovce
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována 
                 za rodinu Markovu a Bakešovu
   
Oznámení: Příští neděli budou u kněze k dispozici přihlášky na náboženství pro další šk. rok.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“