Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. srpna 2013
Ohlášky
Petr Borský
24.08.2013 21:34:11
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. srpna 2013 do 01. září 2013
       
Neděle       24. června 2012 25. srpna 2013 Radim   21. neděle v mezidobí / sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové, sv. Josef Kalasanský
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za uzdravení sestry
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Josefa Borovce
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována za 
  rodinu Markovu a Bakešovu
                              
Pondělí 26. srpna 2013 Luděk ct. Martin Středa
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
 
Úterý                 16. dubna 2012 27. srpna 2013 Otakar Památka sv. Moniky
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 28. srpna 2013 Augustín Památka sv. Augustina
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 29. srpna 2013 Evelína Památka Umučení sv.Jana Křtitele
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
Pátek 30. srpna 2013 Vladěna sv. Fiakr
   
p. Smolík 18:00 hod. Sezemice litanie k Božskému Srdci  Ježíšovu + zásvětná modlitba
  Sezemice po litaniích pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 31. srpna 2013 Pavlína sv. Rajmund
   
P. Sokol 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za farníky svěřených farn.
     
Neděle       24. června 2012 01. září 2013 Linda, Samuel             22. neděle v mezidobí / sv. Jiljí
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Zdeňka Krpatu, bratra Františka a rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou, celý ten rod a rod Filipů
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Holečkovu a Mandysovu
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Oznámení: Přihlášky na náboženství jsou k dispozici v sakristii
Administrátor:                  Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“