Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. září 2013
Ohlášky
Petr Borský
31.08.2013 21:31:15
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 01. září 2013 do 08. září 2013
       
Neděle       24. června 2012 01. září 2013 Linda, Samuel             22. neděle v mezidobí / sv. Jiljí
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Zdeňka Krpatu, bratra Františka a rodiče
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou, celý ten rod a rod Filipů
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Holečkovu a Mandysovu
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
Pondělí 02. září 2013 Adéla sv. Justus
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
 
Úterý                 16. dubna 2012 03. září 2013 Bronislav Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 04. září 2013 Jindřiška, Rozálie                         sv. Růžena z Viterba
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 05. září 2013 Boris sv. Viktorin
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 06. září 2013 Boleslav sv. Magnus
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po litaniích pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 07. září 2013 Regína sv. Melichar Grodecký, kněz a mučedník
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. ze svátku Narození Panny Marie obětována za mariánské 
                 ctitele našich farností, litanie k Panně Marii a zásvětná modlitba
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 08. září 2013 Mariana     23. neděle v mezidobí / Svátek Narození Panny Marie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Karla a Ludmilu Schejbalových a rodiče
                 z obojí strany
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou, celý ten rod a rod Filipů
                 a spojena se křtem Filipa Heichla
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Stanislava Vápeníka a rodiče, za pana
                 Františka Vápeníka a jeho vnuka Jakuba Grimla
                 a spojena se křtem Táni Neškudlové
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby slavnostní mše svatá k výročí posvěcení kaple obětována
                 za farníky svěřených farností
   
Oznámení: Přihlášky na náboženství jsou k dispozici v sakristii.
Administrátor:                  Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“