Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. září 2013
Ohlášky
Petr Borský
15.09.2013 09:24:03
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. září 2013 do 22. září 2013
       
Neděle       24. června 2012 15. září 2013 Jolana 24. neděle v mezidobí / Památka Panny Marie Bolestné
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence podle kalendáře)
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Ladislava Chválu a jeho rodiče 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě Josefa
                  a celý rod
 
Pondělí 16. září 2013 Ludmila Památka sv. Ludmily, mučednice
     
  07:30 hod. Sezemice mše sv. zrušena
P. Vrbiak 17:00 hod. Kostěnice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Úterý                 16. dubna 2012 17. září 2013 Naděžda sv. Kornélius, papež, Cyprián, biskup a sv. Robert Bellarmin
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 18. září 2013 Kryštof sv. Josef Kupertinský
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. za milost živé víry a všech potřebných milostí pro rod. Němcovou
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 19. září 2013 Zita sv. Januárius, biskup a mučedník
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. za zdraví a Boží požehnání v misiích P. Anthonnyho
   
Pátek 20. září 2013 Oleg Památka sv. Ondřeje, kněze, sv. Pavla a druhů, mučedníků
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. ze svátku sv. Matouše, apoštola a evangelisty obětována 
                 za farníky svěřených farností
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 21. září 2013 Matouš Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 22. září 2013 Darina     25. neděle v mezidobí / sv. Mořic a druhové   
   
Sbírka "Na církevní školství"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Alžbětu a Bedřicha Motyčkovy, dceru Marii
                 a zetě Stanislava a za Jiřího Šmahela
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Půlpánů, Dědků a Borovců
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Štěrovského a rodiče z obojí strany
   
Oznámení: Příští neděli je sbírka na církevní školství.
Administrátor:  Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“