Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. září 2013
Ohlášky
Petr Borský
21.09.2013 21:54:08
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. září 2013 do 29. září 2013
     
Neděle       24. června 2012 22. září 2013 Darina     25. neděle v mezidobí / sv. Mořic a druhové   
Sbírka "Na církevní školství"
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Alžbětu a Bedřicha Motyčkovy, dceru Marii a zetě
                    Stanislava a za Jiřího Šmahela
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Půlpánů, Dědků a Borovců
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Štěrovského a rodiče z obojí strany
   
Pondělí 23. září 2013 Berta Památka sv. Pia z Pietrelciny
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv.  za milost živé víry a všech potřebných milostí pro rod. Němcovou
   
Úterý                 16. dubna 2012 24. září 2013 Jaromír sv. Gerard
               
  volný den - beze mše sv.  
 
Středa 25. září 2013 Zlata sv. Kleofáš
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice Výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť Výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za duchovní otce farnosti Cabaj-Čápor
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 26. září 2013 Andrea sv. Kosma a Damián, mučedníci
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 27. září 2013 Jonáš Památka sv. Vincence z Paula, kněze
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 28. září 2013 Václav Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za český národ spojena se křtem Terezky Dostálové
   
  a Vendulky Šťastné
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 29. září 2013 Michal   26. neděle v mezidobí / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rod Kořínků a Filipů
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, vnuka Václava, pravnuka 
                    Petra a snachu Annu
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Mnětice poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Oznámení: Výuka náboženství započne už tuto středu v Sezemicích i v Býšti.
Administrátor:                      Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“