Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. září 2013
Ohlášky
Petr Borský
28.09.2013 18:03:13
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. září 2013 do 06. října 2013
       
Neděle       24. června 2012 29. září 2013 Michal  26. neděle v mezidobí / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence podle kalendáře)
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rod Kořínků a Filipů
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, vnuka Václava, 
                 pravnuka Petra a snachu Annu
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Mnětice poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Pondělí 30. září 2013 Jeroným Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
 
Úterý                 16. dubna 2012 01. října 2013 Igor Památka sv. Terezie od Dítěte ježíše, panny a učitelky církve
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 02. října 2013 Olívie, Oliver                   Památka sv. andělů strážných  
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 03. října 2013 Bohumil sv. Maxmilián
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 04. října 2013 František Památka sv. Františka z Assisi
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 05. října 2013 Eliška sv. Palmác
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele našich farností,
                 litanie k Panně Marii a zásvětná modlitba
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 06. října 2013 Hanuš     27. neděle v mezidobí / sv. Bruno
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Nosků, Kosinů a Tláskalů
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                   
Oznámení: Sbírka "Na církevní školství ": Kunětice 800,- Kč; Sezemice 4 157,- Kč; Býšť 3 901,- Kč;
                    Dašice 1 875,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                      Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“