Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. října 2013
Ohlášky
Petr Borský
05.10.2013 18:23:21
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 06. října 2013 do 13. října 2013
     
Neděle       24. června 2012 06. října 2013 Hanuš                 27. neděle v mezidobí / sv. Bruno
 
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a rodiče
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Nosků, Kosinů a Tláskalů
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Pondělí 07. října 2013 Justýna Památka Panny Marie Růžencové
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s přijetím do katechumenátu 4 žadatelů
   
Úterý                 16. dubna 2012 08. října 2013 Věra sv. Simeon
               
  volný den - beze mše sv.  
 
Středa 09. října 2013 Štefan, Sára sv. Dyonýsius, biskup, a druhové, mučedníci, sv. Jan Leonardi, kněz
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 10. října 2013 Marina sv. Paulin
   
  Dašice mše sv. zrušena
   
Pátek 11. října 2013 Andrej sv. German
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 12. října 2013 Marcel sv. Radim, biskup
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 13. října 2013 Renáta                     28. neděle v mezidobí / sv. Eduard
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka a Boženu Pultarovy
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
   
Oznámení: Ve čtvrtek je setkání kněží v Přelouči, mše sv. v Dašicích je zrušena.
Administrátor:                      Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“